செல்போனில் மணிகணக்காக பேசுபவரா நீங்கள்?செல்போன் பயன்படுத்துவதால் glioma மற்றும் acoustic neuroma ஆகிய புற்றுநோய்கள் ஏற்படுகின்றன. 40 சதவீதம் glioma புற்றுநோய் ஏற்பட அதிக செல்போன் பயன்பாடு கொண்டவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என ஐ.ஏ.ஆர்.சி. என்னும் உலக சுகாதார அமைப்பின் ஒரு அங்கமான சர்வதேச புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் (IARC- International Agency for Research on Cancer) தனது ஆய்வறிக்கையில் கூறியுள்ளது.