இ-மெயில் படித்தால் பணம்-Rupeemail

ஆம், இந்த தளத்தில் நீங்கள் உறுப்பினராக பதிவு செய்துகொண்டால் இத்தளத்தில் இருந்து உமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வாரம் ஓரிரு விளம்பர மின்னஞ்சல்களை அனுப்பிவைப்பார் அவற்றை திறந்து பார்த்தால் உங்களது அக்கௌன்ட்-ல் அந்த விளம்பரத்துக்கான மதிப்பு எவ்வளவோ அவ்வளவு பணம் சேர்ந்திருக்கும். உங்களது நண்பர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தாலும் பணம் அளிக்கப்படுகிறது. மொத்தமாக ரூ.200 ஆனதும் நீங்கள் அந்த தொகையை DDயாக பெறலாம். இலவசமாக உறுப்பினாராக இணைய கீழ் காணப்படும் LOGO வை அழுத்தவும்.

பொது அறிவுக் கேள்வி பதில்கள்